Du lịch châu Âu, điểm đến nào có chi phí rẻ nhất?

Đi du lịch vòng quanh châu Âu có thể rất tốn kém, nhưng nếu biết cách lựa chọn và sắp xếp hợp lý, bạn vẫn có thể tìm được một số thành phố có mức giá phải chăng. Vậy đâu là những điểm đến ở châu Âu có chi phí rẻ nhất?

Mới đây, trang web Hoppa có cuộc khảo sát thống kê những thành phố tại châu Âu để tìm ra điểm đến có chi phí rẻ nhất. Theo đó, thống kê bao gồm một đêm nghỉ tại khách sạn, chi phí bữa tối dành cho hai người, 1km đi taxi trong thành phố, một tách café, nửa lít bia và một chai rượu vang. Cuộc khảo sát được thực hiện tại 48 thành phố ở châu Âu.

Dưới đây là danh sách những điểm đến có mức giá “mềm” hơn cả.

Bãi biển Sunny, Bulgaria – tổng chi phí 76.53 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 39.57 USD; tiền taxi: 0.47 USD; nửa lít bia: 0.72 USD; café: 1.06 USD; rượu vang 3.73 USD; bữa tối dành cho hai người: 19.97 USD.
Bãi biển Sunny, Bulgaria – tổng chi phí 76.53 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 39.57 USD; tiền taxi: 0.47 USD; nửa lít bia: 0.72 USD; café: 1.06 USD; rượu vang 3.73 USD; bữa tối dành cho hai người: 19.97 USD.
Thành phố Ostrava, Cộng hòa Séc – tổng chi phí: 91.05 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 51.26 USD; tiền taxi: 0.93 USD; nửa lít bia: 1.04 USD; café: 1.42 USD; rượu vang 4.6 USD; bữa tối dành cho hai người: 19.15 USD.
Thành phố Ostrava, Cộng hòa Séc – tổng chi phí: 91.05 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 51.26 USD; tiền taxi: 0.93 USD; nửa lít bia: 1.04 USD; café: 1.42 USD; rượu vang 4.6 USD; bữa tối dành cho hai người: 19.15 USD.
Thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ - tổng chi phí: 91.37 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 45.09 USD; tiền taxi: 0.83 USD; nửa lít bia: 3.04 USD; café: 2.29 USD; rượu vang 8.07 USD; bữa tối dành cho hai người: 16.13 USD.
Thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ – tổng chi phí: 91.37 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 45.09 USD; tiền taxi: 0.83 USD; nửa lít bia: 3.04 USD; café: 2.29 USD; rượu vang 8.07 USD; bữa tối dành cho hai người: 16.13 USD.
Thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ - tổng chi phí: 111.32 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 55.08 USD; tiền taxi: 0.64 USD; nửa lít bia: 3.27 USD; café: 1.06 USD; rượu vang 3.73 USD; bữa tối dành cho hai người: 19.97 USD.
Thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ – tổng chi phí: 111.32 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 55.08 USD; tiền taxi: 0.64 USD; nửa lít bia: 3.27 USD; café: 1.06 USD; rượu vang 3.73 USD; bữa tối dành cho hai người: 19.97 USD.
Thành phố Sofia, Bulgaria – tổng chi phí: 121.8 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 78.21 USD; tiền taxi: 0.42 USD; nửa lít bia: 1.45 USD; café: 1.10 USD; rượu vang 4.26 USD; bữa tối dành cho hai người: 21.29 USD.
Thành phố Sofia, Bulgaria – tổng chi phí: 121.8 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 78.21 USD; tiền taxi: 0.42 USD; nửa lít bia: 1.45 USD; café: 1.10 USD; rượu vang 4.26 USD; bữa tối dành cho hai người: 21.29 USD.
Thành phố Debrecen, Hungary – tổng chi phí 126.29 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 87.67 USD; tiền taxi: 0.92 USD; nửa lít bia: 0.97 USD; café: 0.95 USD; rượu vang 4.26 USD; bữa tối dành cho hai người: 20.51 USD.
Thành phố Debrecen, Hungary – tổng chi phí 126.29 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 87.67 USD; tiền taxi: 0.92 USD; nửa lít bia: 0.97 USD; café: 0.95 USD; rượu vang 4.26 USD; bữa tối dành cho hai người: 20.51 USD.
Thành phố Jūrmala, Latvia – tổng chi phí 144.29 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 103.84 USD; tiền taxi: 0.55 USD; nửa lít bia: 1.33 USD; café: 1.33 USD; rượu vang 5.18 USD; bữa tối dành cho hai người: 16.04 USD.
Thành phố Jūrmala, Latvia – tổng chi phí 144.29 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 103.84 USD; tiền taxi: 0.55 USD; nửa lít bia: 1.33 USD; café: 1.33 USD; rượu vang 5.18 USD; bữa tối dành cho hai người: 16.04 USD.
Thành phố Zagreb, Croatia – tổng chi phí 145.25 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 93.33 USD; tiền taxi: 0.83 USD; nửa lít bia: 1.66 USD; café: 1.43 USD; rượu vang 5.55 USD; bữa tối dành cho hai người: 27.74 USD.
Thành phố Zagreb, Croatia – tổng chi phí 145.25 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 93.33 USD; tiền taxi: 0.83 USD; nửa lít bia: 1.66 USD; café: 1.43 USD; rượu vang 5.55 USD; bữa tối dành cho hai người: 27.74 USD.
Thành phố Rhodes, Hy Lạp – tổng chi phí 158.59 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 87.41 USD; tiền taxi: 1.34 USD; nửa lít bia: 2.17 USD; café: 3.01 USD; rượu vang 6.24USD; bữa tối dành cho hai người: 30.13 USD.
Thành phố Rhodes, Hy Lạp – tổng chi phí 158.59 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 87.41 USD; tiền taxi: 1.34 USD; nửa lít bia: 2.17 USD; café: 3.01 USD; rượu vang 6.24USD; bữa tối dành cho hai người: 30.13 USD.
Biển Algarve, Bồ Đào Nha – tổng chi phí 163.70 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 97.14 USD; tiền taxi: 0.62 USD; nửa lít bia: 1.97 USD; café: 1.35 USD; rượu vang 4.42 USD; bữa tối dành cho hai người: 28.59 USD.
Biển Algarve, Bồ Đào Nha – tổng chi phí 163.70 USD. Trong đó, tiền khách sạn: 97.14 USD; tiền taxi: 0.62 USD; nửa lít bia: 1.97 USD; café: 1.35 USD; rượu vang 4.42 USD; bữa tối dành cho hai người: 28.59 USD.

Theo BP