TOUR: NAM ĐỊNH – LÀO CAI – KHAI VIỄN – KIÊN THỦY – MÔNG  TỰ

4 ngày 3 đêm

Giá:

Khởi hành: Theo yêu cầu

SINGAPORE – MALAYSIA 6N5Đ

6 ngày 5 đêm

Giá: liên hệ 0963.885.889

Khởi hành: Theo yêu cầu

KHÁM PHÁ HÀN QUỐC 5N4Đ

5 ngày 4 đêm

Giá: liên hệ 0963.885.889

Khởi hành: Theo yêu cầu

MALAYSIA – SINGAPORE – INDONESIA 6N5D

6 ngày 5 đêm

Giá: liên hệ 0963.885.889

Khởi hành: Theo yêu cầu

VP – NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – VP

6 ngày 5 đêm

Giá: Liên hệ

Khởi hành: Theo yêu cầu

VP – BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – VP

5 Ngày 4 Đêm

Giá: Liên hệ

Khởi hành: Theo yêu cầu

VP –BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – VP

7 Ngày 6 Đêm

Giá: Liên hệ

Khởi hành: Theo yêu cầu

VP – YANGON – KYAIKHTIYO – BAGO – VP

4 ngày 3 đêm

Giá: Liên hệ

Khởi hành: Theo yêu cầu